Colegiul Naţional Emil Racoviţă
 

Concursul Micul Racovițist

Pentru clasele a IV-a organizăm în 28 mai 2014 la ora 10:00, concursul „Micul racoviţist”.
Probele de concurs sunt: Limba română şi Matematică (din materia clasei a IV-a).

Arhiva subiecte 2013

Arhivă subiecte

 

Înscrierea în clasa pregătitoare

  • înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2014-2015

- metodologie

- calendarul înscrierii

- principalele elemente cuprinse în Metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015

- planul de şcolarizare pentru 2014-2015 cuprinde două clase a câte 25 de elevi. Este posibilă organizarea programului "Şcoala după şcoală"

- actele necesare înscrierii

- criterii generale de departajare

- criterii specifice de departajare - delimitare grafică zonă

- Ziua porţilor deschise  sâmbătă 22.02.2014, între orele 9-13.

- programul de completare a cererilor tip de înscriere

- programarea telefonică în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

- programările efectuate pentru marti 25.02.2014

- date despre clasa pregătitoare în CNER - IMAGINI

- circumscripţia şcolară

  • rezultatele înscrierii în clasa pregătitoare

Locuri libere în clasa pregătitoare la Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

 

Transferul elevilor 2014

 

Ordine ale ministerului de resort privind organizarea examenelor naționale

Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a

O.M.E.N. 4924/2013 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014
O.M.E.N. 4924/2013 - Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014

Admitere în învățământul liceal

O.M.E.N. 4925/2013 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015
O.M.E.N. 4925/2013 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

O.M.E.N. 4925/2013 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

Bacalaureat

O.M.E.N. 4923/2013 - ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014

O.M.E.N. 4923/2013 - Calendarul examenului de bacalaureat național – 2014

O.M.E.N. 4923/2013 - Programa de examen pentru disciplina limba și literatura română.

O.M.E.N. 4923/2013 - Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale.

 

Structura anului şcolar 2013-2014

O.M.E.N. 3818/2013 privind sructura anului şcolar 2013-2014